อนุทิน 162756 - ต้นโมกข์

ในความคิดของสมิทธเองที่เห็นว่า มือที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะดีต่อสังคมโดยรวมเสมอไป ดังที่เขาเขียนไว้ว่า “หากนักธุรกิจที่ทำงานวงการเดียวกัน ไม่ค่อยจะมีโอกาสในการหาความสนุกแบบชาวบ้านทั่วไปเท่าไร แต่เมื่อพบกันจะมีการสมรู้ร่วมคิดในสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมโดยรวม เช่น ร่วมมือกันขึ้นราคาสินค้า

สรุปความคิดของสมิทธต่อมือที่มองไม่เห็นว่า พฤติกรรมที่สนใจแต่ความต้องการของตนเองของคนแต่ละคน บ่อยครั้ง (เน้นคำว่าบ่อยครั้ง) จะนำไปสู่ผลดีต่อสังคมโดยรวม

เขียน 03 Jan 2019 @ 13:49 ()


ความเห็น (0)