อนุทิน 162755 - ต้นโมกข์

แนวคิด “มือที่มองไม่เห็น” ของอดัม สมิทธ มีเนื้อหาโดยย่อว่า ผู้ผลิตจะรีบเร่งผลิตสินค้าที่ปรับปรุงรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมแบบใหม่ที่ช่วยลดต้นทุน เหตุที่ผลิตทำแบบนี้ ด้วยเหตุผล 2 ประการ ก็คือ แย่งส่วนแบ่งทางตลาด และเอากำไรจากผู้ค้าด้วยกันให้ได้มากที่สุด ในระยะสั้นๆ ผู้ผลิตคนนั้นอาจบรรลุจุดประสงค์ทั้งสองประการนั้น แต่ในเวลาไม่นาน ผู้ผลิตคนอื่นๆ จะดำเนินการตามแบบผู้ผลิตคนแรก ซึ่งต่อมาราคาจะลดลง ตามต้นทุนการผลิตที่ลดลง ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขัน เพราะได้ราคาที่ถูกลงนั่นเอง

แต่ผู้นิยมแนวคิดแบบมือที่มองไม่เห็นกลับขยายความไปจนเลยเถิด คือเขาเชื่อว่าตลาดจะเป็นตัวขับเคลื่อน หรือชี้นำพฤติกรรมของปัจเจกที่สนใจแต่ความต้องการของตนเองให้ทำการผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคมส่วนรวมเสมอ

แต่สมิทธรอบคอบกว่านั้นมาก เขามองว่า ปัจเจกบุคคลทำแต่ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น และถูกนำทางโดยมือที่มองไม่เห็น ซึ่งส่งเสริมและนำไปสู่ผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจให้เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายต่อสังคมส่วนรวมเสมอไป แม้ผลสุดท้ายที่ได้นั้นจะไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งใจให้เกิดขึ้นก็ตาม

สรุปว่าในความคิดของสมิทธนั้น มือที่มองไม่เห็นไม่จำเป็นต้องส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมเสมอไป

เขียน 03 Jan 2019 @ 13:42 ()


ความเห็น (0)