อนุทิน 162749 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๐

มิมีอะไร…แค่มีความสุข กับพี่ ผอ.เพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองกลาง คริ ๆ ๆ…ชีวิตนี้ก็เท่านี้ ขอแค่มีความสุขทางใจก็พอค่ะความเห็น (0)