อนุทิน 162741 - ต้นโมกข์

nine times out of ten = ส่วนใหญ่, ใช้เวลาประมาณประมาณ 90 % เช่น

Mark: Do you wanna go to the casino tonight? แกกำลังจะไปบ่อนการพนันในคืนนี้หรือเปล่า?

Rick: I don’t know. Nine times out of ten you come home empty-handed. ฉันยังไม่แน่ แต่ส่วนใหญ่เธอกลับบ้านด้วยมือเปล่า (ไม่มีเงิน) เสมอๆ

เขียน 02 Jan 2019 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)