อนุทิน 162661 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๑๖

การเกิดมาเป็นคน บนโลกนี้…มิมีอะไร นอกจาก “ความคิดและการกระทำ”

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)