อนุทิน 162648 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๗๑๒ ]

“หนังสือใหม่”

“ออมก่อนใช้ แผนการเงินแบบใหม่ ใส่ใจแล้วรวยเร็ว” เขียนโดย “บุญสูง ทิพย์รัตน์”

— อยากอ่านเรื่องการออมเงิน —

“เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน” เขียนโดย “ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด“

— วิชาชีพตัวเอง —

“หนีกรุงไปปรุงฝัน Vol.๗๒ December ๒๐๑๘“

— A Whiter Shade of Pale —

………………………………………………………………………………………….

เชียงใหม่ (เลยสองยาม)

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

…………………………………………………………………………………………..

เขียน 27 Dec 2018 @ 01:29 ()


ความเห็น (0)