อนุทิน 162634 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๑๑

เช้านี้…ย่าสอนพี่ฟ้าครามว่า…ให้รู้จักรักษาคำพูด พูดอะไรกับใครเขาไปให้รักษาคำพูดนั้น ปฏิบัติตามนั้น หากไม่สามารถทำได้ อย่าได้รับปากเขา…และย่าก็อธิบายตัวอย่างที่เธอเองได้ถูกกระทำจากคนอื่น…เธอเข้าใจ รับปากย่าว่า “ค่ะ”

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)