อนุทิน 162623 - ครูแป๊ว กัลยาณี

ตามหาแหนมเนืองที่ดาลัด-มุยเน่ (8) พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียตนาม เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาเมืองดาลัด เป็นพระราชวังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยที่ฝรั่งเศสเรืองอำนาจ ปัจจุบันได้รับการรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมทุกประการ

เขียน 25 Dec 2018 @ 10:35 () แก้ไข 25 Dec 2018 @ 10:36, ()


ความเห็น (0)