อนุทิน 16261 - มัทนา

มัทนา

รูปกับนาม ต่างก็เป็นเหตุและผลของกันและกัน...

เมื่อเข้าถึงความจริง ไร้กาย ก็ไร้ปวด เพราะกายไม่มีตัวรู้ แต่เป็นผู้ถูกรู้ ใจต่างหากเป็นผู้รู้ และเป็นผู้วาง

- อ. พิชัย ตอบ พี่ณัชร

เขียน 24 Jul 2008 @ 04:09 ()


ความเห็น (0)