อนุทิน 162609 - ต้นโมกข์

เครื่องจักรไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะพิเศษที่บ่งบอกถึงความเป็นปัจเจกชน เครื่องจักรทำให้ “มนตรา” หรือ aura ของความเป็นศิลปะ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยมือจางหายไป สิ่งที่หลงเหลืออยู่จึงเป็นเพียงสิ่งซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างซ้ำๆ กันจนกลายเป็นของโหลไป

เก็บความจาก “หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย” ธนา วงศ์ญาณณาเวช

เขียน 24 Dec 2018 @ 18:59 ()


ความเห็น (0)