อนุทิน 162602 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๕

วิธีชีวิตเธอ…เย็นมากินข้าว…พักแป้บนึง อาบน้ำ หัดอ่านและเขียนสะกดคำ…เพิ่มเติมการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เธอทำได้ อ่านคล่องขึ้น มีการอ่าน “ร”…”ล” ชัดเจนมาขึ้น เธอลิ้นอ่อน มีข้อความให้เธออ่านและหัดวิเคราะห์โจทย์เอง…เธอสามารถทำได้ตัวของเธอเอง ๑๐ บท และทำถูกทุกข้อ (โดยมีย่าประกบดูการกระทำของเธอ)…นางเก่งมาก เสร็จแล้วมานั่งท่องสูตรคูณ แม่ ๑-๑๒ ให้ย่าฟัง…นางท่องได้หมด โดยมีกฎ กติกาว่า “ห้ามจับโทรศัพท์มือถือ”…นางก็ยอม คริ ๆ ๆ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหลาน - ย่าความเห็น (0)