อนุทิน 162599 - ลิขิต

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้เขียนได้ทบทวนว่า …หลังจากติดตามสังเกต การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ (พืช สัตว์ ภูมิอากาศ ฯลฯ) มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ ฤดูกาลยอดผัก วันนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองปรับตามธรรมชาติ คือ ไม่สนใจ สิ่งภายนอกที่เคยตามสังเกต แต่ เกิดกระบวนการปล่อยวาง จิตเป็นสุข ขณะทำงานกับธรรมชาติ และสามารถแตกแขนงความคิดหลากหลายประเด็น ทำให้นึกถึง คำว่า “รากความคิด“

ลูกสาวของเพื่อนบ้าน เรียนจบปริญญาตรีเป็นบัณฑิต โดยสมบูรณ์ ครอบครัวคงจะร่วมกันขบคิดว่า เธอจำเป็นต้องเข้าเมืองหลวงไปทำงาน แบบรุ่นพ่อ หรือ รุ่นผู้เขียน หรือไม่ ? ผู้เขียนได้พบ พ่อ และน้าของเธอที่มาจากเมืองหลวง พวกเขาคงจะสงสัยว่า ผู้เขียนอพยพมาจากเมืองอยู่ได้อย่างไรในชนบท? และเขาก็คิดได้เอง เมื่อมาดู มอง เห็น กับตาตนเอง ผู้เขียนบอกว่า รุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปถึงเมืองหลวง โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ต้องปรับ พ่อเธอเห็นด้วย ต่อมาผู้เขียน มีโอกาสเจอ เจ้าตัว เธอสวัสดีทักทาย ผู้เขียนได้คุยกับเธอสั้นๆ “ทำบ้านพักแบบใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาความสงบ คนแสวงหาสิ่งเหล่านี้กันมาก” (ผู้เขียนหวังว่า เธอจะได้เป็นกำลังสำคัญให้ครอบครัว ที่มีผู้พิการถึง ๒ คน และพ่อแม่ของเธอ ก็เข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว) วันนี้ ผู้เขียนได้เห็น บ้านเธอปฏิบัติการตัดหญ้าเคลียร์พื้นที่ เตรียมงานแล้ว…

เขียน 23 Dec 2018 @ 20:52 ()


ความเห็น (0)