อนุทิน 162598 - ลิขิต

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระหว่างการช่วยเก็บยอดผักให้เพื่อนบ้าน ผู้เขียนได้ทบทวนความคิด เรื่อง…

๑.ตรรกะการดำเนินชีวิตของผู้คนในยามที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงนี้ ถ้าตรรกกะถูก ก็มีทางไปได้เสมอไม่ตัน และคงสภาพเป็นตัวของตัวเองได้ จากที่ได้ติดตามตัวอย่างจริง ๒. ปุถุชนทั่วไป มีผิดถูก มีข้อดีข้อเสีย การให้โอกาสในการแก้ไขปรับปรุง เพื่ออยู่ร่วมกันฉันมิตรในสังคมไทย เป็นเรื่องจำเป็น ชุมชนจึงจะเข้มแข็งโดยแท้จริง ๓. ที่บ้านผู้เขียน สมาชิกกล่าววาจาเท่าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การดำรงชีวิตแบบสันโดษ อาจทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องภาวะอารมณ์ของคนในครอบครัว ๔. การเก็บผักได้เร็ว เพราะมีเครื่องมือ มีระบบการทำงาน ซึ่ง มีผู้สนับสนุน เอื้อเฟื้อ…ให้ผู้เขียน ช่วยสวนนี้ได้ มาจาก คนในครอบครัว และเพื่อนบ้านอีกสวนหนึ่ง (เมื่อเราคิดดีๆ จะมีความสุขใจ และทำงานได้รวดเร็ว)

ประมาณ ๒ ชัวโมง ก็ได้ยอดผัก ๒ ชนิด ให้เจ้าของสวนภาคภูมิใจ ผู้เขียนได้เผือกพื้นบ้าน มาทำขนมตะโก้เผือกด้วย ในรอบบ่ายผู้เขียน ได้นำขนมไปฝากเพื่อนบ้านผู้พิการ ที่ชอบขนมหวาน ซึ่งเขาเพิ่งจะให้ไก่บ้านตัวแสบมา โดยการให้จับเองตอนมันมาหากินที่สวนผู้เขียน …ชนบทมีทรัพยากรมากมายอักโข ที่จะแลกเปลี่ยนกันไปมาฉันมิตร…ผู้เขียนยังค้นหา สูตรการดำรงชีพแบบ อยู่-เหลือ ต่อไป

เขียน 23 Dec 2018 @ 20:23 ()


ความเห็น (0)