อนุทิน 162594 - อาจารย์ต้น

to keep one’s head up = จงเชิดหน้าต่อไป, จงสู้, จงมีความคิดเชิงบวก, สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลง เช่น

Tina: Every thing is going wrong for me in my life right now. I just don’t think I can do it anymore. ทุกอย่างพลาดหมดในชีวิตฉัน ฉันคิดว่าไม่อาจทำอะไรต่อได้แล้ว

Rebecca: Yes, you can! Keep your head up! This too shall pass. เฮ้ย เธอสามารถทำต่อได้ เชิดหน้าขึ้น ทุกสิ่งจะผ่านพ้น

เขียน 23 Dec 2018 @ 16:08 ()


ความเห็น (0)