อนุทิน 162530 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๓

ตั้งแต่เป็นโลก Social…สิ่งต่าง ๆ ในสมัยก่อน เรื่องบางเรื่องว่า “ใช่” แต่พอมายุคนี้แล้ว “กลับไม่ใช่”…เพราะทุกเรื่อง คือ การเรียนรู้…การรู้ในสมัยเด็ก เรื่องบางเรื่อง ในสมัยเป็นผู้ใหญ่ ก็ไม่ใช่เช่นกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)