อนุทิน 162525 - ต้นโมกข์

ครั้นเมื่อการผลิตอุตสาหกรรมด้วยเครื่องจักร เชื่อมโยงได้ต่อการผลิตแบบของโหลๆ และการบริโภคของโหลๆ ที่ผลิตมาจากเครื่องจักร ย่อมทำให้การบริโภคของโหลๆเป็นสิ่งชั่วร้าย ซ้ำร้ายของโหลๆ ก็ไม่ได้อะไรพิเศษ เพราะไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าของโหลๆ หรือ Mass ได้ยังไง

เก็บความจาก “หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย” ธนา วงศ์ญาณณาเวช

เขียน 21 Dec 2018 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)