อนุทิน 162522 - ต้นโมกข์

to have a bright future = มีอนาคตที่สดใส่ หรือไปตามหวังแน่นอน เช่น

Kevin: I can’t believe I failed this test. I feel like my life is over. ฉันไม่เชื่อเลยว่าจะสอบตกครั้งนี้ ฉันรู้สึกว่าชีวิตสิ้นสุดไปแล้ว

Walter: Don’t sweat it Kevin. You are a smart kid. You have a bright future ahead of you. อย่ากังวลไปเลย เควิน เธอเป็นเด็กฉลาด เธอมีอนาคตที่สดใสในอนาคตแน่นอน

เขียน 21 Dec 2018 @ 18:39 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผมใช้สำนวนนี้บ่อยเฉพาะตอน deal งานสำเร็จ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันครับ