อนุทิน 162477 - ต้นโมกข์

to look into something = ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา สถานการณ์ หรืออาชญากรรม เช่น

I have a problem that I need you to look into. ฉันมีปัญหา แต่ฉันต้องการให้เธอตรวจสอบมันหน่อย

เขียน 19 Dec 2018 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)