อนุทิน 162468 - ต้นโมกข์

ปรากฏการณ์ที่ชื่อว่า “สังคมบริโภค” ไม่ใช่ของใหม่ เพราะอย่างน้อยสังคมนี้เกิดขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 18 แต่การผลิตด้วยเครื่องจักร ทำให้ของโหลๆ เกิดขึ้นได้มากมายนั้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมหาศาล แต่การเปลี่ยนแปลงนี้เข้ากันไม่ได้กับแนวคิดพวกเสรีนิยม กลับทำให้สังคมแย่ลง แทนที่จะก้าวหน้า

เก็บความจาก “หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย” ธนา วงศ์ญาณณาเวช

เขียน 18 Dec 2018 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)