อนุทิน 162457 - ต้นโมกข์

วัตถุโหลๆ คนโหลๆ มวลชนจำนวนมากเกิดขึ้นมาพร้อมกับการบริโภคทุกหนทุกแห่ง จนทำให้นักคิดปัญญาชนจำนวนมากเห็นว่า การขยายตัวของสินค้าโหลๆ ที่ผลิตโดยเครื่องจักรจะทำให้ชนชั้นกรรมาชีพ ตลอดจนชนชั้นกลางไม่มีความสนใจทางการเมือง การบริโภคหลอกล่อให้มวลชนหลงติดอยู่กับวัตถุและระบบทุนนิยม

เก็บความจาก “หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย” ธนา วงศ์ญาณณาเวช

เขียน 17 Dec 2018 @ 19:36 ()


ความเห็น (0)