อนุทิน 162456 - ต้นโมกข์

9 วิธีในการทบทวนคำศัพท์โดยใช้กระดาษใบเล็ก ตอนจบ

เก้า. ติดแผ่นกระดาษไว้ที่กำแพงห้อง ซึ่งอาจเป็นคำหรือสำนวนที่ต้องการจะทบทวน เช่น หัวข้อของความสัมพันธ์ ขอนักเรียนให้ทำงานเป็นคู่ และให้ใบถ่ายเอกสารกับ 10 คำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ขอให้คู่ยืนอยู่ข้างๆแผ่นกระดาษ จุดมุ่งหมายของแบบฝึกหัดนี้คือการสนทนาเกี่ยวกับคำถาม และในการทำดังกล่าว จงใช้คำศัพท์ในกำแพง นักเรียนเวียนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อไปหาคำถัดไป และทำอย่างเดียวกัน ให้เวลาประมาณ 4 นาทีต่อคำถาม

แปลและเรียบเรียงจาก

Cristina Cabal. Nine ways to revise English vocabulary using slips of paper.

https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/nine-ways-revise-english-vocabulary-using-slips-paper?utm_source=TE_Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 17 Dec 2018 @ 19:29 ()


ความเห็น (0)