อนุทิน 162454 - ต้นโมกข์

to break the ice = ทำให้คนบางคนขี้อายน้อยลง หรือกังวลน้อยลงในสถานการณ์ทางสังคม (ที่คนไทยชอบพูดว่า ทำลายน้ำแข็งนั่นเอง)

He has always been good at breaking the ice when he meets new people. เขาเป็นคนเก่งในลดความประหม่า เมื่อพบกับผู้คนใหม่ๆ

Humor can often be great way to break the ice. อารมณ์ขันบ่อยครั้งเป็นวิธีในการลดความประหม่าลงได้

เขียน 17 Dec 2018 @ 19:24 ()


ความเห็น (0)