อนุทิน 162442 - ต้นโมกข์

9 วิธีในการทบทวนคำศัพท์โดยใช้กระดาษใบเล็ก ตอนที่ 4

การให้แผ่นกระดาษเพื่อฝึกปฏิบัติคำศัพท์ในการเขียน (ต่อ)

เจ็ด. ถึงแม้ว่ากิจกรรมที่แปลประโยคจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัย แต่ฉันพบว่าสิ่งนี้จะใช้ได้ดีหากใช้ร่วมกันเด็กที่มีอายุ แบฝึกหัดการแปลข้างล่างเป็นสิ่งที่สนุกในห้องเรียนที่ใช้ภาษาแม่ จงให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม ให้กระดาษเปล่าๆให้นักเรียนเขียนประโยค บนกระดานดำ นำเสนอประโยคที่คุณต้องการให้พวกเขาแปล ให้เวลา 2 นาทีในการเขียนประโยค กระตุ้นให้นักเรียนเขียนประโยคที่ใหญ่ให้คนอื่นๆเห็น เมื่อหมดเวลา ขอให้นักเรียนยกแผ่นกระดาษเพื่อให้คุณและคนอื่นๆเห็น การแปลที่ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน ประโยคที่ผิดจะให้กลุ่มสองคน หรอกลุ่มต่างๆแก้ไขให้ถูกต้อง และอภิปราย หรือการให้ข้อมูลย้อนกลับกับทั้งห้อง

การใช้แผ่นกระดาษเพื่อฝึกปฏิบัติคำศัพท์ใหม่ในกิจกรรมการพูด

แปด. นี่เป็นกิจกรรมในตอนท้ายของการเรียนเป็นหัวข้อ (topic-based lesson) อธิบายให้นักเรียนฟังว่าต่อไปจะเป็นกิจกรรมการพูด ระหว่างนั้นให้แผ่นกระดาษไปที่มีคำที่เป็นความลับ (a secret word) ต่อมาให้จับนักเรียนเป็นคู่ และให้คำถาม 10 คำถามเพื่อการพูดในหัวข้อที่หลากหลาย เมื่อนักเรียนเริ่มพูด ก็ให้แผ่นกระดาษที่มีคำความลับให้นักเรียนแต่ละคน นักเรียนที่เป็นคู่พูดคุยเกี่ยวกับคำถามแรก จุดมุ่งหมายของเกมก็คือการนำเสนอคำที่เป็นความลับในจุดใดจุดหนึ่งระหว่างบทสนทนา ตั้งเวลา และบอกนักเรียนว่าพวกเขาต้องใช้ที่กำหนดให้ในเวลา (ประมาณ 3-4 นาที) เมื่อเวลาหมดลง พวกเขาต้องเดาว่าคำที่เป็นความลับของคนอื่นคืออะไร กำหนดให้คำที่เป็นความลับแตกต่างจากอันแรก หรือนำอันแรกไปใช้กับคู่อื่นๆ

แปลและเรียบเรียงจาก

Cristina Cabal. Nine ways to revise English vocabulary using slips of paper.

เขียน 16 Dec 2018 @ 19:35 ()


ความเห็น (0)