อนุทิน 162440 - ต้นโมกข์

to put something on ice = ทำให้แผนการ หรือเหตุการณ์ช้าไปช่วงหนึ่ง เช่น

Let’s put this project on ice until we have enough resources. จงทำให้โครงงานช้าไปสักหน่อย จนกว่าพวกเราจะมีทรัพยากรที่เพียงพอ

The meeting has been put on ice until next week. การประชุมจะเลื่อนไปจนกระทั่งถึงอาทิตย์หน้า

เขียน 16 Dec 2018 @ 19:31 ()


ความเห็น (0)