อนุทิน 162439 - ลิขิต

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ฤดูกาลแห่งการผลิดอกของผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด ฯลฯ ไม่เป็นฤดูกาลอีกต่อไป ฝนทำให้ต้นไม้ผลิใบอ่อนแทนดอก จึงไม่ต้องกล่าวถึงฤดูกาลออกผลในปีหมู นั่น คือ ไม่มีผลไม้ตามฤดูกาลนั่นเอง ธรรมชาติสร้างความผิดหวัง ให้ชาวสวนธรรมชาติ ที่คาดหวังผลในปีหน้า จากที่ผิดหวังในปีนี้
ผู้บริโภค ที่มิได้อยู่กับธรรมชาติ อาจมีผลไม้ให้บริโภคตลอดปี จากการจับจ่าย… ทำอย่างไร? ในชีวิตหนึ่งจะสามารถมองออก อ่านออก ถึงที่มาของสิ่งที่ที่เราได้อุปโภคบริโภคอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

เขียน 16 Dec 2018 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)