อนุทิน 162400 - ต้นโมกข์

9 วิธีในการทบทวนคำศัพท์โดยใช้กระดาษใบเล็ก ตอนที่ 2

การใช้กระดาษแผ่นเล็กๆในการทบทวนคำศัพท์ (ต่อ)

สาม. ให้นักเรียนทุกคน ถือแผ่นกระดาษที่มีคำแตกต่างกัน แต่เธอต้องมั่นใจว่านักเรียนรู้วิธีการอธิบาย นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ หากเธอต้องการให้กิจกรรมนี้ไหลลื่น และมีชีวิตชีวา ให้นักเรียนแต่ละคน อธิบายคำของตนเองให้ชั้นเรียนฟัง นักเรียนคนแรกที่เดาคำศัพท์ได้จะได้แผ่นกระดาษใบนั้น เธอเริ่มต้นกิจกรรมนี้ด้วยการสาธิต

สี่. กิจกรรมนี้เป็นแบบผสม ให้นักเรียนทุกคนมีกระดาษที่มีคำศัพท์แตกต่างกัน และครูต้องการที่จะทบทวน (หรืออาจเป็น คุณให้กระดาษเปล่าๆ และให้นักเรียนแต่ละคนเลือกคำศัพท์ที่พวกเขาคิดจะทบทวน) ก่อนกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้น จงมั่นใจว่านักเรียนแต่ละคนสามารถอธิบายความหมายได้ ให้นักเรียนลึกขึ้นยืน และอธิบายคำศัพท์ของตนเอง กระตุ้นให้พวกเขาใช้ภาษาท่าทาง หรือเสียงเพื่อนิยามคำ เมื่อนักเรียนสามารถเดาคำได้ บอกเขาให้แลกเปลี่ยนแผ่นกระดาษ และไปหาคนใหม่ต่อไป

ห้า. จงแบ่งห้องเรียนเป็น 2-3 กลุ่ม บอกให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อของตนเองขึ้นมา เขียนกลุ่มแต่ละกลุ่มบนกระดานดำเพื่อให้คะแนนที่พวกเขาได้รับ วางแผ่นกระดาษที่มีคำที่ต้องทบทวนคว่ำไว้บนโต๊ะ บอกนักเรียนแต่ละกลุ่มว่าพวกเขาต้องส่งตัวตายตัวแทนมา 1 คน นักเรียนคนนี้มีเวลาเพียงแค่ 1 นาทีในการอธิบายคำศัพท์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยไม่บอกคำศัพท์นั้นๆ หลังจาก 1 นาทีผ่านไป ให้คะแนนพวกเขาหลังจากเดาคำศัพท์ได้ ต่อมาให้นักเรียน 1 คนที่เป็นตัวตายตัวแทนในทีมถัดไป เพื่อมาแย่งกันตอบด้วยการทำในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้สนุก ก็ควรมีการจับเวลาไว้บันทึกด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก

Cristina Cabal. Nine ways to revise English vocabulary using slips of paper.

เขียน 14 Dec 2018 @ 19:15 () แก้ไข 14 Dec 2018 @ 19:17, ()


ความเห็น (0)