อนุทิน 162396 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๕

ยิ่งอายุมากขึ้น…ต้องดูแล สุขภาพกายและจิต ให้มากยิ่งขึ้น…สัมผัสมาหมดอาการของโรคเบาหวาน…เคอเรสเตอรอล…ความดันสูง…ไทรอยด์เป็นพิษ…ทุกโรคขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการดูแลของตัวเราเอง…จะทำให้เราเรียนรู้อาการของโรคต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของเราเอง…ตอนนี้หันมาดูแลตัวเองให้มากที่สุด และกินยาเคมีให้น้อยที่สุด…ยิ่งอายุมากขึ้น อย่าคิด!!! ว่า…ตัวเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา…ขึ้นอยู่ที่ตัวเราใส่ใจดูแล รักษาตัวของเราเอง Happy Body…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)