อนุทิน 162379 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๓

แม่บุษสอนลูก ๆ และหลาน ฯ เสมอว่า…”จำไว้นะ”…

ใครจะพูดอะไร ก็ช่างเขา

สิ่งไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวเขา

ไม่ได้อยู่ที่ตัวของเรา…ไม่ต้องรับมา

และไม่ต้องเก็บเอามาใส่ใจเรา

ทำต่อไป…แบบที่แม่ (ย่า) สอน…ทำอย่างมีความสุข

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)