อนุทิน 162376 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๑

เก็บทุกคำสอนมาคิด วิเคราะห์ แยกแยะให้ได้แล้ว…หากสิ่งใดดี นำมาปฏิบัติต่อตนเอง…จะทำให้รู้ได้ว่า นี่คือ “ตัวตนของเราเอง”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)