อนุทิน 162375 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๐

ฟ้าครามมาอยู่กับย่าและปู่เร…สำหรับการสอนของย่ากับปู่จะสอนให้เธอได้รู้จักคิด วิเคราะห์และแยกแยะได้ด้วยตัวของเธอเอง…ให้เธอมีความรับผิดชอบ เช่น เวลาเธอขอเล่นโทรศัพท์ จะต้องมีกติกากันว่า เล่นได้กี่นาที ห้ามเล่นนาน…บอกถึงคุณ - โทษ ของการเพ่งดูนาน ๆ ว่า สิ่งที่เราดูนั้นมีประโยชน์ - โทษ ต่อตัวเราอย่างไรบ้าง (หากห้ามเล่น ก็คงไม่ใช่แล้วสำหรับในยุคนี้)…ย่าชอบสอนฟ้าครามว่า “ให้เธอรู้จักช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด…อย่าหวังพึ่งคนอื่น หัดทำอะไรให้ได้ด้วยตัวเอง”…ตอนนี้ เธอได้รับฉายาในห้องว่า “เป็นคนคุยเก่งที่สุด“…หุหุ…เธอโตขึ้นเรื่อย ๆ พัฒนาการด้านต่าง ๆ ย่าไม่ค่อยห่วงแล้ว เธอเป็นผู้ใหญ่เกินวัย…หลายคนทักว่า ทำไมฟ้าคราม ทำอะไร คล้ายผู้ใหญ่…อาจเป็นเพราะเธออยู่กับปู่กับย่าก็ได้ มันจึงส่งผลถึงแม่สาวน้อยของย่าความเห็น (0)