อนุทิน 16237 - นาง ลักษมี สารบรรณ

Internal survey 196091ในวันที่23-24 ก.ค. 2551 เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมของสภาการพยาบาล วันที่ 4-5 ส.ค. 2551

ทีมInternal surveyerนำโดยคุณโกสุมภ์  หมู่ขจรพันธ์   ประธานคณะทำงานเขียน report ผลการดำเนินงานของฝ่ายบริการพยาบาลปี 2550 และคุณสุดจิต  ไตรประคอง  ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์   ได้รับการต้อนรับจากหน่วยงานเป็นอย่างดี  บรรยากาศอบอุ่น  สบายๆ  

เขียน 23 Jul 2008 @ 22:25 ()


ความเห็น (0)