อนุทิน 162321 - prayat duangmala

พักกลางวันรีบเข้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อรับสื่อการเรียนที่ขอคือ งบของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้กระดาษ เอ 4 49 ห่อ คงใช้เต็มที่กับนักเรียนทุกคน ผลพลอยได้ของนักเรียนปกติ..

เขียน 12 Dec 2018 @ 15:22 ()


ความเห็น (0)