อนุทิน 162319 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๗

สรุปผลจากการเข้าร่วมโครงการ Happy Workplace กับทีมของอาจารย์ ดร.บุญลดา คุณาเวชกิจ…ซึ่งมหาวิทยาลัยทำ MOU. ร่วมกับทาง ส.ส.ส. นั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑…ซึ่งกองบริหารงานบุคคล สังกัด มรภ.พิบูลสงคราม เป็นทีมหลักในการดำเนินโครงการในครั้งนี้…ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วกับทาง ส.ส.ส. และได้รับเงินของโครงการ ประมาณ ๓ ล้านกว่าบาทเรียบร้อยแล้ว ส่งผลงานให้ ส.ส.ส. เรียบร้อยแล้ว…กองบริหารงานบุคคล ได้นำเงินเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คิดเป็น ๑๐ % ที่นำเงินเข้าให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๔๐๐ บาท…(ในความเป็นจริงต้องให้มอเพียง ๕% และให้กอง ๕ % แต่ตัดสินใจไม่ขอรับ ยกให้กับมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๑๐%)…ทำให้ได้ก็ทำไป กับที่ตรงกันข้ามกับการทุจริตเงินของแผ่นดิน…อีกหนึ่งผลงานที่ทำให้กับมหาวิทยาลัย นับจากที่ทำเรื่อง การอบรมผู้บริหารระดับกลาง เมื่อปี ๒๕๕๐ ครั้งนั้น ทำเงินโดยซื้อรถยนต์ได้ ๑ คัน ให้กับมหาวิทยาลัย…สำหรับปี ๒๕๖๒ เตรียมทำหลักสูตรการอบรมหัวหน้างานและการอบรมผู้บริหารระดับกลาง ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่ง…ทำให้ก่อนวัยเกษียณอายุราชการ อีก ๓ ปี ๙ เดือน ที่เหลืออยู่

เรียนรู้…เรื่องการบริหารการเงินและการจัดการได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)