อนุทิน 162311 - นาย อลงกต ศิลาอ่อน

ว่าด้วยเรื่องความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงการลดความเสี่ยง ความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อ ตัวเองคนรอบข้างและสังคมที่เราอยู่เราจะมีวิธีกระจายความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอย่างไร ปล

เขียน 11 Dec 2018 @ 22:37 ()


ความเห็น (0)