อนุทิน 162305 - ต้นโมกข์

กลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการในตะวันตก โดยมากมักแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

  1. แบบ liberal แบบนี้จะมีการแทกแซงตลาดต่ำมาก โดยมากจะให้เอกชนเป็นหลักในการช่วยเหลือ

  2. แบบ conservative แบบนี้มักจะแทรกแซงตลาดปานกลาง การประกันจะให้เป็นวิชาชีพ คล้ายๆของไทย

  3. แบบ Social democratic แบบนี้จะแทรกแซงตลาดสูงสุด และเก็บภาษีหนักที่สุดด้วย

แต่ไม่ว่าจะใช้แบบไหนก็ตาม (แต่ผมสนับสนุนแบบที่ 3) ไทยต้องทำรัฐสวัสดิการให้เร็ว และต่อเนื่องมากที่สุด เพื่อลดระดับความเหลี่ยมล้ำในประเทศให้ได้

เขียน 11 Dec 2018 @ 19:20 ()


ความเห็น (0)