อนุทิน 162304 - ต้นโมกข์

พรรคการเมืองต่างๆที่ใหม่และมีแนวโน้มเอียงซ้ายของประเทศไทย: พันธมิตรหรือศัตรู? ตอนจบ

อนาคตของพรรคสามัญชน

ถึงแม้ว่าจะตื่นเต้น และมองในแง่ดีอย่างไรก็ตาม แต่หากมองในแง่ความจริง พรรคอนาคตใหม่ และพรรคสามัญชนเป็น และกำลังจะเป็นพรรคขนาดเล็กในการเมืองไทย ความจริงที่ว่าคือการทำให้ทั้งพรรคทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ยาก อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของ Kittichai ความแตกต่างที่ถ่ายโอนกันไม่ได้จะเป็นตัวกีดกันระหว่างการรวมแนวคิดของทั้งสองขึ้น

แต่ฉันมีความคิดรวบกับพวกฝ่ายซ้ายว่าทั้งสองพรรคมีแนวคิดเอื้อเฟื้อต่อกัน เมื่อพรรคสามัญชนมุ่งไปที่ผลประโยชน์และชีวิตของคนยากจน ซึ่งนั่งอย่างกระวนกระวายกับที่ทางของผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่

หากจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเหมือนๆกัน (target constituencies) อย่างน้อยสิ่งที่พรรคทั้งทำได้ก็คืออย่าไปตัดแข้งตัดขาผู้สมัครคนอื่นๆ พวกเขาต้องมั่นใจประการหนึ่งว่าพื้นที่ (platform) จะไม่แข่งกัน หรือทำลายคู่แข่งให้มลายไป นอกเหนือจากมีอารมณ์ต่อต้านทหารที่เข้ามายึดอำนาจด้วยแล้ว ก็ยังมีอีกหลายเรื่องในการอภิปรายถกเถียงซึ่งกันและกัน เช่น การลดขนาดโซนเศรษฐกิจแบบพิเศษ (Special Economic Zone), การทำให้ระบบสาธารณสุขเข้มแข็งขึ้น, การพัฒนาแนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการ โดยการผ่านการเก็บภาษีก้าวหน้า (progressive taxation), การปฏิรูปที่ดิน (land reforms), และการขึ้นค่าแรง (living wage) เป็นต้น.

ทั้งสองพรรคมีข้อดีด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งอาจเป็นคู่ขัดแย้งกัน และบางครั้งก็ร่วมมือกัน พรรคหนึ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงจากข้างบน แต่อีกพรรคหนึ่งจากเบื้องล่าง ในขณะที่พรรคอนาคตใหม่มีทั้งการเงินและทุนทางสังคม รวมทั้งนักวิชาการที่มีความรอบรู้ แต่พรรคสามัญชนจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อคนที่ได้รับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกัน และการจัดการกับมวลชนที่ลงคะแนนเสียงพวกนั้น

แปลและเรียบเรียงจาก

Kriangsak Teerakowitkajorn Thailand’s new left-wing political parties: rival or allies?

http://www.newmandala.org/thailands-new-left-wing-political-parties-rivals-or-allies/?fbclid=IwAR3QzQb9LGJ26m6eZ9eF-Oyx5foFFXrDePTsu62Fn4kPis5kwGKDFywm46U

เขียน 11 Dec 2018 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)