อนุทิน 162298 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๔

ทองคำ…วางอยู่ตรงไหนก็มีค่า

คนเราก็เช่นกัน…ทำตัวให้มีค่า

“อยู่ตรงไหน…ก็มีค่า”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)