อนุทิน 162296 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๓

อาจเป็นเพราะเรา…คู่กันมาแต่ชาติไหน

จะรัก…รักเธอตลอดไป…ดังลมหายใจของกันและกันความเห็น (0)