อนุทิน 162285 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๑

ช่วงเช้าเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศ.ป.ป. เทอม๒/๒๕๖๑…ได้เรื่องงานสังเคราะห์อีกเรื่องหนึ่งในการเขียนงานสังเคราะห์ความเห็น (0)