อนุทิน 162253 - ต้นโมกข์

พรรคการเมืองต่างๆที่ใหม่และมีแนวโน้มเอียงซ้ายของประเทศไทย: พันธมิตรหรือศัตรู? ตอนที่ 6

พรรคสามัญชน (ต่อ)

หลังจากที่มีการประชุมเป็นครั้งแรกของพรรค พรรคก็ได้พบกับความจริง นั่นคือมันยากที่จะทำให้ถูกกฎหมาย ในการหาทุนตั้งต้นจำนวน 1 ล้าน และต้องหาสมาชิกถึง 500 คน ถึงแม้ว่าในที่สุดพรรคจะแก้ปัญหา แต่พรรคก็ได้รสชาติของการลงเลือกตั้งเป็นครั้งแรก

ถึงแม้ว่านักกิจกรรมของพรรคจะใหม่ต่อการเลือกตั้ง แต่พวกเขาก็ไม่ใช่การเมืองบนถนน (street politics) และการสร้างขบวนการรากหญ้าอีกต่อไป (grassroots movements) Lertsak มีประสบการณ์ในการจัดการกับชุมชนที่เกี่ยวกับเหมืองแร่และโครงการเขื่อนเป็นเวลายาวนาน ความเชื่อที่ส่งผ่านตัวเขาคือข้อทดสอบต่อประเด็นที่สำคัญต่อนโยบายตามรัฐธรรมนูญ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม, การขูดรีดทางเศรษฐกิจ, การทำลายสภาพแวดล้อม, และการทำให้คนยากจนในชนบทเป็นเพียงชายขอบทางการเมืองของกระบวนการทางการเมือง ในแง่นี้ พรรคสามัญชนเป็นความหวังแด่ชนชั้นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามภูมิภาคและเป็นชนกลุ่มน้อย ที่ถูกกดทับด้วยการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันในหลายทศวรรษ

แน่นอนว่า สิ่งนี้เป็นประเด็นสำคัญ และได้รับการเชื่อถือในหมู่พวกเสื้อแดง แต่ด้วยสงครามตัวแทนของพวกชนชั้นสูง สิ่งนี้ไม่เคยแม้แต่ได้รับการยกหรือพูดถึงในวงกว้าง แต่ถูกพูดถึงในการเมืองเชิงประชานิยม

แปลและเรียบเรียงจาก

Kriangsak Teerakowitkajorn Thailand’s new left-wing political parties: rival or allies?

เขียน 10 Dec 2018 @ 11:55 ()


ความเห็น (0)