อนุทิน 162251 - ต้นโมกข์

to get at something = จัดการที่จะเอื้อม หรือ สัมผัสบางสิ่ง เช่น

Could you get that box down from the top shelf please? เธอจะช่วยหยิบกล่องลงมาจากชั้นบนสุดได้หรือไม่? I can’t get at it. ฉันเอื้อมไปไม่ถึง

เขียน 10 Dec 2018 @ 11:49 ()


ความเห็น (0)