อนุทิน 16224 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เราอย่าพึงเข้าใจว่าความทุกข์นั้นไหลเข้ามาหาตัวเรา เราต่างหากที่นำตัว นำใจของเราไหลเข้าไปติดบ่วงแห่ง “ความทุกข์...”

เขียน 23 Jul 2008 @ 21:32 ()


ความเห็น (0)