อนุทิน 162227 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๙

การศึกษา…เริ่มแรกควรสอนเด็กว่า “เรียนไปเพื่ออะไร?…มีประโยชน์อย่างไร?…เมื่อเรียนรู้แล้ว สามารถนำไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง?”…สิ่งนี้ ที่ทำให้เด็กไทยไม่ทราบ และหลงประเด็นกันอยู่มาก…จะมีครูสักกี่คน ที่สอนเรื่องนี้ให้เด็กทราบกันบ้าง…การเรียนรู้ เรียนไปเพื่ออะไร?

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)