อนุทิน 162226 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๘

การเรียนรู้ที่เยี่ยมยอด…คือ เมื่อรู้แล้ว นำความรู้นั้นมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ได้จริง ให้มีประโยชน์ต่อสังคมและตนเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)