อนุทิน 162210 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๓

มนุษย์ทุกคน มีทั้ง Competency and Skill ที่เหมือนและแตกต่างกัน…ในความต่าง ทำอย่างไร ที่จะทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันได้ และใช้ทั้ง Competency and Skill ร่วมกันได้อย่างลงตัว นี่คือ การมีชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์บนโลกนี้…มิใช่เรื่องของ “การแข่งขัน”…มีความผิดมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมเลยนะคะ…ทำไมการเรียนของชั้นเด็กเล็ก จึงต้องมีการแข่งขันกัน…แต่พอมาถึงวัยทำงานช่างมีความแตกต่างกันเสียจริง ๆ สำหรับความจริงของการทำงานร่วมกัน นั่นคือ อาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่แตกต่างกันมาร่วมมือกันทำงานให้ประสบผลสำเร็จเสียมากกว่า “การแข่งขัน”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)