อนุทิน 162209 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๒

“งานสุจริตทุกอย่าง ย่อมมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีอยู่ในตัวของมันเอง ไม่ว่า…ข้าราชการ…ชาวบ้าน ไม่ควรดูถูกอาชีพใดอาชีพหนึ่ง…งานสุจริตจะทำให้คนทุกคนมีคุณค่า + ศักดิ์ศรี และคุณค่าอยู่ที่การกระทำ ไม่ใช่ความร่ำรวย”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)