อนุทิน 162197 - ต้นโมกข์

พรรคการเมืองต่างๆที่ใหม่และมีแนวโน้มเอียงซ้ายของประเทศไทย: พันธมิตรหรือศัตรู? ตอนที่ 3

อนาคตใหม่—-อนาคตของใคร (ต่อ)

พรรคอนาคตใหม่ได้รับการจัดสรรว่าเป็นสิ่งที่โปรโมตประชาธิปไตยเสียยิ่งกว่าพรรคของทักษิณ ซึ่งกรณีนี้ก็คือมีการรวมสหภาพแรงงานอิสระรวมอยู่ด้วย เขาได้รับความช่วยเหลือจากนักวิชาการเชิงก้าวหน้าหลายๆคน รวมทั้งนักกิจกรรมฝ่ายซ้ายบางคน เช่น Piyabutr Saengkanokkul—-สมาชิกทีกระตือรือร้นจาก Netirat กลุ่มนี้เป็นกลุ่มของนักวิชาการทางกฎหมายที่มีการวิพากษ์ทางการเมือง และ Sustarum Thammaboosadee ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดรัฐสวัสดิการ ทั้งคู่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ และเป็นอาจารย์วัยหนุ่มแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thanathorn และทีมของเขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แม้กระทั่งสื่อกระแสหลัก

แต่พรรคอนาคตใหม่อาจเป็นเพียงชนชั้นในเมือง รวมทั้งกรรมกรที่รับการจัดตั้ง และถือว่าเป็นซ้าย ซึ่งต้องพบกับปีศาจร้ายสองตน นั่นคือ ความเป็นตัวแทนแบบเป็นลาง เมื่อนักวิชาการที่ไปอยู่ต่างประเทศ Giles Ungpakorn comments ยังกล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่มีแนวโน้มที่จะเป็นพรรคชนชั้นกลางที่สนับสนุนประชาธิปไตยอยู่ก็ได้ พรรคจะให้คุณค่าแก่ตลาดเสรี และผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในขณะที่จะกล่าวอ้างว่าสนับสนุนพวกคนจนที่มีความเป็นนามธรรมสูง ผู้นำของพรรค เป็นมหานักธุรกิจ Thanathorn Juangroongruangkit เคยกล่าวไว้ว่า จะปกป้องเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของเสียงส่วนใหญ่ ในอดีต เขาเคยเน้นว่าธุรกิจต้องทำผลประโยชน์มากกว่าการปรับปรุงผลประโยชน์ของกรรมกร

พรรคอนาคตใหม่อาจให้ทางออกจากเผด็จการทหาร อย่างไรก็ตาม มันยากที่จะจินตนาการถึงนโยบายที่สอดคล้องต้องกัน เพราะมันสนับสนุนทั้งการไม่แทรกแซงของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐศาสตร์ และสนับสนุนพวกกรรมกรไปพร้อมๆกัน นี่ยังไม่ได้พูดถึงการแบ่งปันอำนาจไปที่ชนชั้นกรรมกร ในฐานะที่เคยเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ ฉันมีโอกาสร่วมงานกับนักวิชาการสองคนที่สนับสนุน Thanathorn ในการขับเคลื่อนพรรคอนาคตใหม่ อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนกรรมกร ฉันยังตั้งข้อสงสัยกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ทางชนชั้นของพรรค และการสนับสนุนกรรมกรไปพร้อมๆกัน

แปลและเรียบเรียงจาก

Kriangsak Teerakowitkajorn Thailand’s new left-wing political parties: rival or allies?

เขียน 07 Dec 2018 @ 19:17 ()


ความเห็น (0)