อนุทิน 162195 - ต้นโมกข์

to get along หรือ to get along with somebody = เข้ากันได้ดี หรือ มีมิตรภาพต่อกันและกัน เช่น

My father and I don’t get along. พ่อและฉันมีมิตรภาพที่ไม่ดีนัก

เขียน 07 Dec 2018 @ 19:13 ()


ความเห็น (0)