อนุทิน 162174 - prayat duangmala

ตั้งแต่ได้อยู่ใน GTK มาหลายปี ได้รับสิ่งดีๆจาก กัลยาณมิตรทั้งความรู้และแนวคิดมากมาย ยากที่จะลืมได้..

เขียน 06 Dec 2018 @ 18:25 ()


ความเห็น (1)

เห็นเป็นเช่นนั้นครับอาจารย์