อนุทิน 162171 - prayat duangmala

เจ้าหน้าที่จากเขตเข้ามาตรวจนับจำนวนนักเรียนใน รร. ทุกห้องใครขาดหรือไม่มีตัวตนจริง แต่ก็ถูกต้องตามหลักเกณฑ์..หลังจากลงรายมือชื่อเรียบร้อย ตัวแทนกรรมการ ตัวแทนผู้ปกครองลงรายมือชื่อ และตัวแทนเขตลงรายมือชื่อ และส่งผ่านระบบทั้งให้ส่งเอกสารผ่านการสแกน

เขียน 06 Dec 2018 @ 15:26 ()


ความเห็น (0)